Czy warto skorzystać z pomocy adwokata do spraw spadkowych?

Wiadomość o śmierci bliskiej osoby często spada na nas znienacka, gdy nie jesteśmy na to przygotowani. W takich sytuacjach często brakuje nam siły i chęci do załatwiania formalności, kwestii prawnych, które niestety trzeba uporządkować. Niejednokrotnie zdarza się też, że sytuacja prawna z jaką zostaliśmy nie jest do końca jasna. W takich sytuacjach warto zaczerpnąć rady specjalisty, który przeprowadzi nas przez ten proces.

W jakich kwestiach pomoże nam adwokat od spadków?

Adwokat pomoże nam przejść przez zawiłości prawne związane z całym procesem dziedziczenia, ale także może pomóc w bardziej skomplikowanych sytuacjach takich jak:

  • decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu spadku ze względu na długi
  • jak sprawić aby nasze dzieci nie odziedziczyły odrzuconego spadku
  • jak rozliczyć posiadane długi spadkowe
  • czy możemy dochodzić zachowku lub czy inna osoba ma do tego prawo
  • czy możemy kogoś pozbawić prawa do zachowku
  • jaka część spadku i komu przysługuje
  • kwestie ważności pozostawionego testamentu
  • kwestie podatku od spadku należne do Urzędu Skarbowego

Szczegółów dotyczących pomocy prawnej w tym zakresie może udzielić adwokat od spraw spadkowych Warszawa.

Jak wygląda postępowanie spadkowe?

Jeżeli zdecydujemy się na pomoc, pierwszym etapem jest sprawa spadkowa, podczas której następuje przyjęcie lub odrzucenie spadku. Sprawa ta kończy się postanowieniem Sądu o tym kto i w jakim udziale dziedziczy spadek. Nie ma wyznaczonych ram czasowych w jakich powinniśmy przeprowadzić postępowanie spadkowe od śmierci bliskiej osoby, czas może być jednak istotny gdy obawiamy się o pozostawione długi. Natomiast po zakończeniu postępowania sądowego istotne jest złożenie stosownych deklaracji w Urzędzie Skarbowym. Co istotne także w przypadku skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn należy złożyć stosowne dokumenty. W tych kwestiach także pomoże adwokat specjalizujący się w prawie spadkowym.

Po tym jak prawo do dziedziczenia zostało ustalone należy dokonać działu spadku pomiędzy wskazane osoby dziedziczące. Także na tym etapie możemy potrzebować pomocy adwokata, który w przypadku sporu pomoże przeprowadzić rozmowy ugodowe. Jeżeli na tym etapie pomiędzy uprawnionymi do spadku nie ma porozumienia adwokat reprezentujący może wystąpić do Sądu z wnioskiem o dział spadku. Końcowym etapem jest rozdzielenie składników majątku spadkowego pomiędzy spadkobierców.