Czym grozi nielegalny wywóz śmieci?

Nielegalny wywóz śmieci to proceder, który w Polsce wciąż ma się dobrze. Wbrew pozorom odpowiadają za niego nie tylko przedsiębiorcy, lecz też zwykli obywatele, którzy niezgodnie z prawem pozbywają się śmieci komunalnych, odpadów wielogabarytowych oraz gruzu. Co grozi zatem za nielegalny wywóz śmieci. Dlaczego warto się go wystrzegać?

Co grozi za nielegalny wywóz śmieci?

Żeby ukrócić proceder nielegalnego wywozu śmieci, władza ustawodawcza tworzy coraz surowsze przepisy i kary. Obecnie, jeśli działanie zostanie zakwalifikowane jako:

  • wykroczenie opisane w art. 162 § 1 Kodeksu wykroczeń – sprawca podlega karze grzywny lub nagany. W tej sytuacji mandat może wynieść od 20 do 5000 zł. Organ właściwy może też orzec tzw. nawiązkę finansową, której kwota to równowartość kosztów związanych z usunięciem nielegalnych odpadów, ich neutralizacją oraz rekultywacją terenu. Jako że jest to długotrwałe i kosztowne przedsięwzięcie, kwota nawiązki jest ustalana w tysiącach, a nawet setkach tysięcy złotych,
  • wykroczenie kwalifikowane (opisane w art. 162 § 2 Kodeksu wykroczeń) – sprawca podlega karze grzywny w wysokości od 20 do 5000 zł albo karze aresztu (od 5 do 30 dni). W tym przypadku organ właściwy jest zobligowany również do orzeczenia nawiązki finansowej.

Trwają jednak prace legislacyjne nad zaostrzeniem przepisów. W znowelizowanej ustawie maksymalna kwota grzywy ma wzrosnąć do 10 tys. zł. Co więcej, w niektórych przypadkach nielegalny wywóz śmieci może zostać zakwalifikowany jako przestępstwo. Wówczas kary są jeszcze dotkliwsze – sprawca może zostać skazany nawet na karę pozbawienia wolności do 8 lat (nielegalny przewóz z zagranicy lub wywóz za granicę odpadów niebezpiecznych).

Nielegalny wywóz śmieci to proceder, z którym Polska boryka się od lat. Nie dziwi więc dążenie ustawodawcy do zaostrzania kar. Mają one nie tylko odstraszać potencjalnych przestępców, ale również pokrywać koszty związane z usunięciem nielegalnie składowanych odpadów i rekultywacją terenu. Nieznajomość przepisów szkodzi. Dlatego od razu warto skonsultować się ze specjalistami. W niektórych przypadkach trzeba bowiem wynająć specjalny kontener, by zgodnie z prawem pozbyć się odpadów.

Dowiedz się więcej: wywóz śmieci Poznań