Jak dochodzić swoich roszczeń o zapłatę weksla?

Weksel in blanco, przy założeniu, że sporządzony w uczciwych zamiarach, jest popularną formą zabezpieczenia długu dla wierzycieli. Tym bardziej, że w przypadku ewentualnych roszczeń opłaty sądowe są względnie niskie, zaś sądowy nakaz zapłaty stanowi zabezpieczenie roszczeń. Natomiast po upływie terminu nakazu zapłaty dość szybko można złożyć wniosek o postępowanie egzekucyjne.

Czym jest porozumienie wekslowe?

Porozumienie wekslowe to inaczej deklaracja wekslowa. Jest to dokument określający na jakiej zasadzie może być uzupełniony weksel, jaka ma być data płatności oraz oczywiście jej wysokość. Taka deklaracja jest ważnym dokumentem, pozwala bowiem skontrolować sposób uzupełniania weksla, który zwykle nie posiada wpisanej zarówno daty, jak i kwoty do zapłaty. Zarówno weksel, jak i deklaracja zabezpieczają umowę, są jej załącznikami.

Po uzupełnieniu weksla in blanco według deklaracji, możemy wezwać dłużnika do jego wykupu. Jeżeli tego nie zrobi mamy prawo skierować sprawę na drogę sądową.

Jak obronić się przed zarzutami od nakazu zapłaty?

Od momentu doręczenia nakazu zapłaty mamy miesiąc na wniesienie zarzutów. Jeżeli termin ten minie, a nakaz zapłaty nie zostanie zaskarżony – nabywa on skutków prawomocnego wyroku. Od tego momentu powód będzie mógł złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, dlatego tak ważne jest pilnowanie terminu, w którym możemy jeszcze wniosek zaskarżyć. Zaskarżyć wniosek możemy w całości lub w części, powinniśmy też przedstawić zarzuty oraz je udowodnić. Najczęstszym zarzutem w sprawach wekslowych jest nieprawidłowe wypełnienie weksla, ale nie tylko.

W przypadku sporu wekslowego warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej. Ma to znaczenie zarówno jeśli chodzi o dochodzenie swoich praw o zapłatę, jak również o obronę przed takowymi roszczeniami. Doświadczeni prawnicy pomogą prawidłowo uzupełnić weksel oraz przygotować stosowną dokumentację, co bardzo ułatwi późniejsze postępowanie sądowe i pozwoli zaoszczędzić zarówno czas, jak i nerwy.