Jak złożyć pozew o rozwód?

Faktyczny rozpad pożycia, nie oznacza formalnego zakończenia związku – do tego potrzebne jest orzeczenie rozwodu przez sąd. Jednak, aby do tego doszło, najpierw trzeba napisać i złożyć pozew rozwodowy. Jak to zrobić?

Napisanie pozwu – kluczowa etap przygotowań do rozwodu

Adwokaci rozwody Warszawa zawsze przypominają swoim klientom, że kluczową kwestią podczas przygotowań do rozwodu jest prawidłowe sporządzenie pozwu. Zanim rozpoczną się prace nad tym dokumentem trzeba podjąć kluczową decyzję dla całego postępowania – a więc udzielić sobie odpowiedzi na pytanie czy będziemy żądać rozwodu z orzekaniem czy też bez orzekania o winie. Decyzja w tym zakresie przekłada się m.in. na sposób prowadzenia postępowania dowodowego, co z kolei w poważny sposób wpływa na treść pozwu. Trzeba przy tym pamiętać, że sąd ma prawo zrezygnować z orzekania o winie za rozkład pożycia tylko wówczas, gdy obydwie strony wyrażą na to zgodę. W przeciwnym wypadku sąd zawsze orzeknie w kwestii winy.

Aby sąd przyjął pozew do rozpoznania musi zostać on odpowiednio opłacony. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wysokość tej opłaty wynosi 600 złotych. Jeżeli pozew pomimo braku opłaty zostanie złożony w sądzie, ten wezwie powoda do uzupełnienia tego braku. Bez tego po prostu sprawa nie rozpocznie się, co oznacza dalsze istnienie małżeństwa.

Gdzie złożyć pozew?

Pozew rozwodowy składa się w sądzie okręgowym. Jednak nie może być to dowolnie wybrany przez powoda sąd – konieczne jest tu przestrzeganie przepisów określających tzw. właściwość miejscową sądu. W praktyce – na co wskazują adwokaci rozwody Warszawa – powód ma kilka możliwości. Pierwsza z nich sprowadza się do złożenia pozwu do sądu okręgowego, w obszarze którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Jednak z tej opcji można skorzystać tylko wtedy, gdy przynajmniej jeden z małżonków nadal mieszka w obszarze właściwości tego sądu – aczkolwiek niekoniecznie musi to być ta sama miejscowość, w której małżonkowie mieszkali razem.

W przypadku natomiast, gdy żaden z małżonków nie ma miejsca zamieszkania (a nawet zwykłego pobytu) w okręgu sądowym miejsca ostatniego zamieszkania ich obojga, to wówczas pozew należy skierować do sądu miejsca zamieszkania pozwanego. W takich okolicznościach jest to sąd wyłącznie właściwy – a więc praktycznie nie ma możliwości, aby sprawa rozwodowa toczyła się przed innym sądem.

Czy adwokat jest niezbędny?

Co prawda w sprawach rozwodowych nie trzeba korzystać z pomocy adwokata, jednak jego wsparcie może okazać się nieocenione. Tym bardziej, że rozwody należą do spraw wiążących się z silnymi emocjami oraz koniecznością roztrząsania wielu aspektów życia osobistego. Dlatego w ich trakcie tak trudno zachować zimną krew, która jest niezbędna podczas każdego postępowania sądowego. Nie mówiąc już o znajomości regulacji prawnych, bez których bardzo trudno skutecznie przeprowadzić całą procedurę i uzyskać prawomocny, a jednocześnie korzystny, wyrok rozwodowy.