Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Źródło zdjęcia – http://www.wycenawlodarczyk.pl/

Nabywając nieruchomość i starając się o kredyt w banku, dość szybko dowiesz się, kim jest rzeczoznawca majątkowy. Bank, by udzielić kredytu, potrzebuje dokumentu potwierdzającego wartość nabywanej nieruchomości. Na tej podstawie, a także analizując wiele innych danych (jak średnia wysokość zarobków, ilość członków rodziny, wiek kredytobiorcy i wiele innych), zostanie ustalona kwota kredytu, którą możemy otrzymać.

 

Na czym polega praca rzeczoznawcy majątkowego?

Rzeczoznawca majątkowy sporządza dla placówki finansowej lub indywidualnego odbiorcy operat szacunkowy lub opinię o wartości nieruchomości. Potrzebuje do tego wielu dokumentów, które nabywca nieruchomości powinien dostarczyć, jak numer księgi wieczystej, wypis z kartoteki lokali, umowę przedwstępną sprzedaży, rzut poziomy nabywanego lokalu, wypis z rejestru gruntów czy wypis z kartoteki budynków. Jeszcze inne dokumenty potrzebne będą przy wycenie nieruchomości gruntowej zabudowanej, niezabudowanej czy też przy nabyciu spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu.

 

Operat szacunkowy a wycena wartości nieruchomości

Operat szacunkowy jest autorską pisemną opinią rzeczoznawcy majątkowego o wartości przedmiotu wyceny. Opinia ta zawiera istotne informacje, uzyskane podczas procesu szacowania nieruchomości. Operat szacunkowy musi spełniać warunki przewidziane w przepisach prawnych.

Wycena wartości nieruchomości sporządzana jest najczęściej w celu kupna lub sprzedaży nieruchomości, dla banku kredytującego nieruchomość, w przypadku udzielania darowizny i innych.

Nie tylko placówki finansowe, ale często także indywidualni inwestorzy zamawiają wycenę wartości nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy nie musi wówczas sporządzać takiej wyceny w formie operatu szacunkowego, w swojej opinii może zastosować inne, niestandardowe kryteria określenia wartości nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy może więc sporządzać opinie o wartości nieruchomości, nie będące operatem szacunkowym (nie spełniające warunków formalnych dla takiego operatu).

 

Jakie dokumenty będą potrzebne do wyceny wartości nieruchomości?

Rzeczoznawca majątkowy poinformuje nas, jakie dokumenty powinniśmy dostarczyć, by mógł sporządzić opinię o wartości nieruchomości.