Kredyt dla firm na start – jakie wsparcie oferują banki nowym firmom?

Kredyt dla firm na start – jakie wsparcie oferują banki nowym firmom?

Nieodpowiednia ilość środków na poczet otwarcia swojej firmy, nie musi skazywać się na pracę na etacie przez całe życie. Jeżeli masz tylko dobry plan na rozwój swojego biznesu, możesz postarać się o kredyt dla firm na start. Możesz zrobić to samodzielnie, albo dzięki firmie pośredniczącej w załatwianiu kredytów, takiej jak na przykład Multi Inicjatywa https://multiinicjatywa.pl/, która pomaga w otrzymaniu kredytów z banków.

Kredyt na start – jak to działa?

Banki chwalą się na każdym kroku ofertą kredytową. Trzeba jednakże poświęcić dużo czasu, ażeby znaleźć właściwy kredyt na start dla firm. Mniejszy z tym problem będą miały z tym firmy, które na rynku funkcjonują od dłuższego czasu i mogą pochwalić się wynikami finansowymi na podstawie odpowiednich dokumentów.

Tak samo jak w wypadku innego rodzaju kredytów, warunkiem uzyskania kredytu dla firm na start będzie oczywiście złożenie wniosku, razem z odpowiednimi załącznikami, których wymaga bank. Pośród załączników zwykle pojawiają się :

  • zaświadczenie o możliwości zabezpieczenia kredytu, jak np. hipoteka na nieruchomości,
  • wpis do rejestru działalności gospodarczej,
  • biznesplan przedsięwzięcia,
  • zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz US i ZUS.

Kredyty dla firm na start są bardzo zróżnicowane. Kiedy staramy się o tego rodzaju kredyt, możemy wybrać dla siebie najlepszą formę finansowania. Do dyspozycji mamy między innymi :

  • kredyt obrotowy – są to pieniądze, które umożliwiają finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Jest to jeden z bardziej popularnych sposobów na poprawienie płynności finansowej firmy,
  • limit kredytowy w bieżącym rachunku – to rozwiązanie, z którego skorzystamy w momencie, kiedy nie będziemy mieć wystarczających środków na koncie. Z kredytu można skorzystać wielokrotnie, gdyż każda wpłata jest przekazywana w pierwszej kolejności na poczet zadłużenia,
  • linia kredytowa – nie obciąży konta firmowego i nie jest automatycznie spłacana, gdyż prowadzona jest na oddzielnym rachunku bankowym. Bardzo często mylona jest z kredytem w rachunku,
  • kredyt inwestycyjny na poczet finansowania trwałego majątku – dzięki niemu możliwe jest zrealizowanie inwestycji, których celem jest odtworzenie, powiększenie, albo modernizacja trwałego majątku.