Kredyty konsolidacyjne – finansowe koło ratunkowe

Współczesne życie sprzyja wszelkiego rodzaju kredytom i pożyczkom, przeznaczanym zazwyczaj na sfinansowanie najważniejszych potrzeb w gospodarstwach domowych.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy łączna wysokość miesięcznych zobowiązań przekracza możliwości finansowe gospodarstwa domowego – w tej sytuacji z pomocą przychodzą kredyty konsolidacyjne, przeznaczane na spłatę zobowiązań finansowych.

Dla kogo adresowane są kredyty konsolidacyjne?

Kredyty konsolidacyjne stworzone zostały przede wszystkim z myślą o osobach, które posiadają zobowiązania finansowe, aczkolwiek łączna wysokość miesięcznych rat uniemożliwia im terminową i systematyczną spłatę. Formalności związane z uzyskaniem kredytu konsolidacyjnego nie różnią się praktycznie od standardowej pożyczki – potencjalny kredytobiorca musi wypełnić wniosek kredytowy oraz przedłożyć wymagane przez bank lub instytucję finansową dokumenty. Warunkiem koniecznym jest terminowe regulowanie dotychczasowych rat – potencjalny kredytobiorca nie może mieć żadnych opóźnień w spłatach, ponadto nie może toczyć się wobec niego postępowanie windykacyjne ani egzekucyjne.

Należy jednak pamiętać, że kredyty konsolidacyjne przyznawane są przede wszystkim na spłatę dotychczasowych zobowiązań, dlatego też konieczne jest szczegółowe wykazanie wszystkich zobowiązań, uwzględniając przy tym aktualną wartość należnej kwoty kredytu wraz z odsetkami. Przeczytaj więcej https://www.habza.com.pl/

 

Kredyty konsolidacyjne na spłatę innych zobowiązań

Zasadniczym celem, na jaki przyznawane są kredyty konsolidacyjne, jest spłata dotychczasowych zobowiązań finansowych, czyli kredytów i pożyczek. Wysokość przyznanego kredytu konsolidacyjnego zazwyczaj jest nieco wyższa niż łączna wartość wykazanych zobowiązań, co w praktyce oznacza, że kredytobiorca ma do dyspozycji dodatkowe środki.

Analizując kwestię, jaką są przedmiotowe kredyty konsolidacyjne warto podkreślić, że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i przyznania kredytu, kredytobiorca nie otrzymuje pieniędzy na wskazany rachunek ani w postaci gotówkowej do ręki – w pierwszej kolejności regulowane są zobowiązania finansowe w innych bankach – wskazane przez kredytobiorcę we wniosku kredytowym.

Osoba zaciągająca zobowiązanie otrzymuje pozostałą część środków finansowych, które można przeznaczyć na dowolny cel, np. na spłatę raty.

Reasumując, kredyty konsolidacyjne to doskonała alternatywa dla każdego, kto zamierza świadomie uniknąć egzekucji komorniczej i jedną ratę zamiast kilku.

Materiał opracowano dzięki informacjom ze strony https://www.habza.com.pl/