Podpisanie Porozumienia w Gnieźnie tworzy Gnieźnieński Klaster Energii

Dnia 5 kwietnia w Starym Ratuszu w Gnieźnie zostało podpisane Porozumienie cywilnoprawne w sprawie powołania Gnieźnieńskiego Klastra Energii. Jest to inicjatywa, która łączy podmioty samorządowe, gospodarcze, jednostki naukowe oraz organizacje społeczne w celu wytwarzania, magazynowania, równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji i/ lub obrotu energią elektryczną, cieplną oraz paliwami.

Głównym założeniem Klastra jest dążenie do ciągłego doskonalenia wewnętrznego bilansowania energetycznego, zarówno w zakresie energii elektrycznej, jak i ciepła, w obszarze działalności Klastra Energii.

Celem Gnieźnieńskiego Klastra Energii jest m.in. poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń środowiska naturalnego, zapewnienie stabilności zasilania w energię elektryczną, poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalizacja wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych.

PEC w Gnieźnie Sp. z o.o. będzie koordynatorem dla Gnieźnieńskiego Klastra Energii.

Gnieźnieński Klaster Energii składa się z miasta Gniezna, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Gnieźnie Sp. z o.o., URBIS Sp. z o.o., Stolica eXperymentu Sp. z o.o. oraz Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Gnieźnieński Klaster Energii jest otwarty na przyjęcie kolejnych podmiotów, zarówno w charakterze członka, jak i partnera.

źródło: UM Gniezno