Pracujesz sezonowo w Niemczech? Sprawdź, czy należy Ci się zwrot podatku

Każda osoba, która legalnie pracowała w Niemczech, a jej pracodawca odprowadził zbyt duże zaliczki do tamtejszego urzędu skarbowego, ma prawo do zwrotu podatku. Dotyczy to także pracowników sezonowych, jednak trzeba wiedzieć, że po przepracowaniu 6 miesięcy można liczyć na dodatkowe ulgi i odliczenia. Jak ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec i gdzie się zgłosić?

Kto jest uprawniony do zwrotu podatku?

W Niemczech funkcjonują obecnie dwa modele rozliczenia z urzędem skarbowym:

  • ograniczone rozliczenie podatkowe – dotyczy osób, które pracowały w Niemczech mniej niż 183 dni,
  • nieograniczone rozliczenie podatkowe – dotyczy osób, które były zatrudnione u niemieckiego pracodawcy (lub też kilku pracodawców) dłużej niż pół roku (183 dni i więcej).

Osoby, które uzyskały prawo do nieograniczonego rozliczenia podatkowego, mogą ubiegać się o szereg dodatkowych świadczeń. Tych w Niemczech jest bardzo dużo – mowa tu między innymi o Kindergeld (zasiłku rodzinnym), a także o odliczeniu kosztów wynajmu mieszkania, transportu, a nawet zakupu ubrań lub materiałów niezbędnych do wykonywania pracy.

Pracownikom sezonowym, którzy wyjechali do pracy na krócej niż pół roku, również przysługuje zwrot podatku z Niemiec. Dotyczy to każdej sytuacji, kiedy pracodawca przekazał do urzędu wyższe kwoty zaliczek, niż ostatecznie wymagał urząd. Pracownikom tym nie przysługują jednak wspomniane wyżej ulgi, nie jest tu również możliwe rozliczenie ze współmałżonkiem.

Rozliczenie podatku z Niemiec – gdzie się zgłosić?

Niemieckie przepisy podatkowe mogą wydawać się skomplikowane, szczególnie dla osób, które słabo znają język niemiecki lub nie znają go w ogóle. Dodatkowo, prawo skarbowe jest często aktualizowane, dlatego nawet osoby dwujęzyczne mogą mieć trudności z prawidłowym rozliczeniem.

Złożenie niezbędnych dokumentów, a także ubieganie się o należne ulgi, zasiłki i inne świadczenia najlepiej zlecić pracownikom biura rozliczeń zagranicznych, którzy od lat pomagają w uzyskaniu zwrotu podatku z zagranicy. Zyskujemy wtedy pewność, że nasze rozliczenie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami, a biuro złoży w naszym imieniu wniosek o wszystkie dostępne świadczenia. Jak wspomnieliśmy, tych w Niemczech jest bardzo dużo, jednak aby je otrzymać, należy o nie aktywnie wnioskować. 

Rozliczenie podatku z Niemiec – jakie dokumenty będą potrzebne?

Rozliczenie podatku z Niemiec wymaga przesłania kompletu dokumentów. Najważniejsze z nich, to:

  • Karta podatkowa, czyli Lohnsteuerkarte. Znajdują się w niej informacje o zarobkach oraz odprowadzonych składkach. Jeśli karta została zagubiona, urząd może przyjąć także odcinki wypłat. Od każdego pracodawcy powinniśmy uzyskać osobną kartę podatkową.
  • Dane pracodawcy lub pracodawców.
  • Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość – może być to dowód lub paszport
  • Dokumenty potwierdzające prawo do ulg – np. akt urodzenia dziecka, bilety komunikacyjne, umowa najmu mieszkania i inne (w zależności od świadczenia),
  • Zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych w Polsce.