Przyłączenie prądu do domu – jakie formalności należy wypełnić?

Przyłączenie prądu do domu — jakie formalności należy wypełnić?

Prąd jest w dzisiejszych czasach niezbędny do normalnego funkcjonowania. Dlatego też instalacja przyłącza elektrycznego to obecnie formalność, którą po prostu należy załatwić podczas budowy domu. Jednak, aby podłączenie do sieci elektroenergetycznej było możliwe, należy najpierw zgłosić się do dystrybutora prądu. Jakie formalności należy w tym celu wypełnić?

Przyłączenie prądu do domu — jak złożyć wniosek?

Do wykonania przyłącza niezbędny jest operator. Dlatego też pierwszym krokiem jest oczywiście jego wybór. Gdy już to zrobimy, aby ruszyć z całą procedurą przyłączenia prądu do domu, musimy złożyć odpowiedni wniosek. Wzór takiego wniosku o podłączenie do sieci energetycznej znajdziemy na stronie internetowej każdego dystrybutora, a często także w stacjonarnych biurach operatorów.

Przy wypełnianiu wniosku o przyłączenie prądu do domu niezbędne są podstawowe dane osobowe. Należy także określić rodzaj budynku i uzupełnić informacje na temat przewidywanego zapotrzebowania na moc przyłączeniową, rocznego zużycia energii, czy też terminu rozpoczęcia jej poboru. Do wniosku trzeba również dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu oraz plan zabudowy lub szkic określający umiejscowienie obiektu względem innych budynków i sieci elektrycznych.

Gotowy wniosek o podłączenie prądu można wysłać zarówno tradycyjną pocztą, jak i drogą elektroniczną. W tym drugim przypadku należy jednak pamiętać, że niezbędny jest podpis kwalifikowany lub skan dokumentu podpisanego ręcznie.

Jakie są warunki przyłączenia do sieci elektrycznej?

Po złożeniu wniosku o przyłączenie prądu do domu operator ma określoną liczbę dni na odpowiedź. Zwykle rozpatrzenie takie nie trwa dłużej niż 3 tygodnie. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, następnym krokiem jest określenie warunków przyłączenia. Lista takich warunków wysyłana jest wraz z projektem umowy drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą. Dołączany jest do niej także wstępny kosztorys wszystkich prac niezbędnych do wykonania przyłącza oraz dokładnie ich określenie. W takiej rozpisce prac znajduje się także planowane umiejscowienie licznika, złącza oraz niezbędnych zabezpieczeń.

Jeśli warunki techniczne przyłączenia są już znane i zaakceptowane, można przystąpić do podpisania umowy. Następny krok to już natomiast sama instalacja. Wykonanie przyłącza może ruszyć tuż po uregulowaniu części opłat. Sam czas trwania prac może być różny — wszystko zależy bowiem od indywidualnych czynników.