Transport drogowy

Wszelkie zasady, na których odbywa się międzynarodowy transport drogowy reguluje Konwencja CMR. Umowa ta podpisana w 1956 roku w Genewie stanowi zbiór praw i obowiązków związanych z transportem drogowym towarów w relacji pomiędzy przynajmniej dwoma państwami. Przepisy Konwencji mają zastosowanie jedynie do przewozów za wynagrodzeniem wykonywanych przez zawodowych przewoźników, jeżeli miejsce przeznaczenia znajduje się w innym kraju niż miejsce załadunku, przy czym przynajmniej jedno z tych państw ratyfikowało lub w inny sposób przyjęło Umowę CMR. Przepisy konwencji należy stosować także w przypadku świadczenia usług przewozowych przez nieuprawnione do tego podmioty. Ponadto przepisy Konwencji odnoszą się wyłącznie do przewozów odbywających się za pomocą samochodów, pojazdów członowych, przyczep i naczep. Czytaj więcej na https://aw-polska.pl/transport-drogowy-miedzynarodowy

Międzynarodowy transport drogowy realizowany na podstawie Konwencji CMR musi opierać się na najważniejszym dokumencie w transporcie tego typu. Tym dokumentem jest międzynarodowy list przewozowy CMR. Sporządzany jest on w trzech egzemplarzach. Jeden dla nadawcy, drugi dla odbiorcy, a trzeci dla przewoźnika. W dokumencie muszą znaleźć się: miejsce i data wystawienia listu, nazwy i adresy nadawcy, odbiorcy i przewoźnik, miejsce i data przyjęcia towaru do przewozu, rodzaj towaru, sposób jego opakowania, liczba sztuk i masa brutto. Zgodnie z Konwencją w liście powinna znaleźć się klauzula, że przewóz, bez względu na jakiekolwiek przeciwne oświadczenie, podlega przepisom Umowy CMR. W dokumencie zawarte są również informacje na temat kosztów związanych z przewozem. Wszystkie strony mają możliwość wnoszenia zmian w liście przewozowym. Za szkody i podanie złych danych odpowiada nadawca. CMR jest wypełniany w języku kraju nadania.

Środki transportu realizujące międzynarodowy transport drogowy to w zdecydowanej większości samochody ciężarowe, samochody dostawcze oraz pojazdy członowe takie jak ciągniki siodłowe i naczepy. Należy podkreślić, że Umowa CMR obejmuje tylko międzynarodowy transport dóbr, a nie osób.