Transport odpadów – korzyści dla biznesu

Transportowanie odpadów to temat rozległy. Codziennie jako użytkownicy gospodarstw domowych produkujemy odpady komunalne, podczas remontów mieszkań generujemy odpady pobudowlane, a gruntowne sprzątanie piwnic, garaży, czy zakamarków naszych szaf sprawiają, że znajdujemy mnóstwo innych śmieci, o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia.

Transport odpadów – co zrobić z odpadami?

O ile transportem naszych codziennych śmieci nie musimy się przejmować, gdyż zajmują się nimi wyspecjalizowane zakłady komunalne, to w przypadku niektórych typów odpadów nie powinniśmy myśleć o samodzielnym ich przewożeniu. Przed przystąpieniem do takiego transportu należy zastanowić się gdzie odpad chcemy dostarczyć, a także czy na pewno możemy to zrobić zgodnie z prawem. Warto przemyśleć, czy najbardziej korzystnym w danej sytuacji nie byłoby zlecenie wywozu śmieci wyspecjalizowanej firmie.

Transport odpadów budowlanych

Transport odpadów na mniejszą skalę np. pobudowlane w big bagach czy kontenrach to zazwyczaj niewysoki koszt, a to zleceniobiorca bierze na siebie wszystkie formalności i pozwolenia związane z wykonaną usługą. Nie musimy martwić się gdzie śmieci wywieźć, czy zostaną na pewno przyjęte i czy nie przekroczyliśmy przysługującego nam limitu. Jeśli jednak nie chcemy zlecać tego firmie zewnętrznej, koniecznie należy upewnić się czy odbiorca odpadów przyjmie od nas ten konkretny typ oraz czy w świetle prawa możemy bez pozwolenia samodzielnie go przewozić.

Inaczej sytuacja wygląda wśród przedsiębiorców. Firmy bez stosownych pozwoleń nie mogą samodzielnie przewozić żadnych odpadów generowanych w wyniku działalności. Zatem zakłady produkcyjne, czy usługowe, u których odpady są elementem ubocznym działalności, niezależnie od tego jaki śmieć generują mają dwie możliwości. Jeśli chcą transportować odpady samodzielnie, muszą uzyskać odpowiednie pozwolenia w tym celu. Jeśli takie rozwiązanie nie jest dla przedsiębiorcy korzystne, musi korzystać z wyspecjalizowanej firmy.

A co z odpadami przewożonymi pomiędzy krajami?

W tym zakresie także tylko wyspecjalizowane firmy, posiadające wszelkie wymagane pozwolenia mogą realizować transgraniczny przewóz odpadów. Co ważne, tak jak w przypadku śmieci przewożonych na terenie kraju każde auto musi być odpowiednio oznakowane, a kierowca podejmujący ten ładunek zobowiązany jest do posiadania szczegółowych dokumentów opisujących miejsce załadunku i miejsce docelowe, a także specjalnie oznaczony typ odpadu. Co ciekawe, niektóre przedsiębiorstwa ubiegające się o zgodę na transport odpadów, mogą mieć problemy z uzyskaniem zgody na transportowanie niektórych ładunków, na przykład pasz dla zwierząt.