Umowa najmu na czas określony czy nieokreślony?

Stworzenie takich warunków umowy, które ochronią interes każdej strony, jest fundamentem bezpiecznego procesu wynajmu mieszkania. Nieznajomość skutków prawnych poszczególnych zapisów może rodzić bardzo poważne konsekwencje w przyszłości, odbijające się na sytuacji majątkowej wynajmującego. Odpowiemy dzisiaj na jedno z najczęściej zadawanych pytań przez osoby szukające najemców. Wybór między umową na czas określony lub nieokreślony należy uzależnić nie tylko od własnych potrzeb, lecz przede wszystkim od możliwych reperkusji prawnych, jakie wiążą się z każdą z tych form.

Dla kogo jest umowa na czas określony?

Umowa na czas określony zawiera zapis dokładnie precyzujący datę jej rozwiązania. Taka opcja niesie wiele korzyści zarówno z perspektywy wynajmującego, jak i najemcy. Dla najemcy oznacza pewne prawo do zajmowania lokalu mieszkalnego w przewidzianym zakresie czasu. Wynajmujący zyskuje natomiast pewność co do stabilnych przelewów na konto. Umowa na czas określony nie dopuszcza standardowych trybów jej rozwiązania. Co do zasady, zakończenie jej obowiązywania następuje dopiero po wyraźnie wskazanym terminie. Istnieją jednak okoliczności uprawniające do wcześniejszego zerwania umowy. Po stronie najemcy będą one dotyczyły w szczególności wad technicznych lokalu, które ujawniły się w trakcie użytkowania lub pozostały intencjonalnie ukryte przed najemcą. Wynajmujący ma prawo rozwiązania umowy w przypadku rażącego naruszenia zasad użytkowania nieruchomości lub zaprzestania regularnych wpłat.

Jeśli interesuje nas najem okazjonalny lub prowadzimy działalności gospodarczą na wynajem mieszkań (najem instytucjonalny), przepisy prawa nie zostawiają pola do manewru. Jedyną formą porozumienia będzie wówczas umowa na czas określony, zawierana maksymalnie na 10 lat.

Czym jest umowa na czas nieokreślony?

Umowa na czas nieokreślony może generować znaczne trudności dla wynajmującego, które wynikają z aktualnej sytuacji prawnej na rynku najmu nieruchomości. Podpisanie umowy na czas nieokreślony praktycznie eliminuje możliwość nieuzasadnionego jej zerwania. Wynajmujący może rozwiązań umowę z zachowaniem ustalonego tam okresu wypowiedzenia jedynie za porozumieniem stron, jako efekt niewywiązywania się ze zobowiązań finansowych przez najemcę, dokonanie poważnych zawinionych zniszczeń w mieszkaniu, lub złamanie dowolnego zapisu umowy dotyczącego sposobu wykorzystania lokalu. Nawet jeśli podejmiemy decyzję o sprzedaży nieruchomości, bez uzyskania porozumienia stron nie będzie można zakończyć współpracy z lokatorem. Widać tutaj poważne dysproporcje w ochronie prawnej i preferencje na rzecz najemców. Nawet przy umowie na czas nieokreślony mają oni możliwość wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Znając powyższe fakty, z pewnością dużo łatwiej będzie odpowiedzieć sobie na pytanie: umowa najmu na czas określony czy nieokreślony? Zdecydowana większość wynajmujących preferuje umowy z ustaloną datą ich zakończenia. Obie strony zyskują wówczas większą elastyczność i bezpieczeństwo.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zarządzaniu całym procesem najmu w mieście stołecznym Warszawa Znami dostarcza kompleksowej oferty wspierającej wynajmujących na terenie miasta stołecznego. Zachęcamy do odwiedzenia serwisu z-nami.eu, stanowiącego kompendium wiedzy o przepisach i technikach zyskownego najmu.