Uprawnienia SEP – do czego służą i czy warto je mieć?

Praca w zakładach przemysłowych, przy maszynach i instalacjach zasilanych na prąd, w energetyce lub przy urządzeniach gazowych wymaga posiadania tzw. uprawnień SEPowskich. Co to są za uprawnienia, przy jakich pracach są wymagane i czy warto udać się na szkolenia SEPowskie, by zdobyć lepiej płatną pracę lub awans?

Co oznaczają uprawnienia SEP?

SEP to skrót od „Stowarzyszenia Elektroenergetyków Polskich”, które opracowało ramowe kursy i szkolenia dla osób, które wykonują prace przy urządzeniach elektrycznych (G1), energetycznych (G2) oraz gazowych (G3). Prace te oraz zakresy uprawnień są opisane w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska, które określa zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby, które zajmują się eksploatacją sieci, urządzeń oraz instalacji. Na podstawie odbytego szkolenia oraz zdanego egzaminu, organizowanego przez Urząd Regulacji Energetyki, kursant nabywa uprawnienia SEPowskie, które pozwalają na pracę przy eksploatacji (kategoria E), lub dozorze (kategoria D) w określonych grupach, oraz przy wybranych rodzajach urządzeń.

Jakie prace wymagają uprawnień SEPowskich?

Prace, przy których wymagane są szkolenia SEPowskie, określa wspomniane wyżej rozporządzenie. Należą do nich:

  • obsługa mająca wpływ na zmianę parametrów pracy obsługiwanych sieci, urządzeń i instalacji,
  • konserwacja związana z utrzymaniem właściwego stanu technicznego sieci, urządzeń i instalacji,
  • naprawy i remonty usuwające usterki i awarie sieci, urządzeń i instalacji,
  • montaż lub demontaż sieci, urządzeń, instalacji, a także ich przyłączanie lub odłączanie,
  • kontrola i pomiary, mające na celu dokonanie oględzin, ocenę stanu technicznego, sprawność oraz parametry eksploatacyjne sieci, urządzeń i instalacji.

Jak widać z powyższego praktycznie w każdym zakładzie, posiadającym maszyny, instalacje lub sieci musi być zatrudniony pracownik, który posiada uprawnienia SEP oraz może podjąć się wyżej wymienionych czynności.

Uprawnienia elektryczne – do czego są potrzebne?

Uprawnienia elektryczne SEP G1 to najbardziej popularna grupa uprawnień. Dotyczy pracy przy eksploatacji i dozorze urządzeń, instalacji i sieci, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają oraz zużywają energię elektryczną. Pracownicy, którzy ukończyli szkolenia elektryczne, mogą dokonywać remontów urządzeń elektrycznych lub pomiarów sieci, podpisując się pod protokołami. Podpis uprawnionego pracownika jest niezbędnym warunkiem prawidłowości wykonania remontu lub okresowego przeglądu maszyn, urządzeń lub elektronarzędzi w firmie, a także – obligatoryjnego, wymaganego prawem budowlanym przeglądu sieci elektrycznej w budynku. Uprawnienia elektryczne są jednym z pierwszych elementów, sprawdzanych zaraz po protokołach z przeglądu w razie zaistnienia wypadku przy pracy, pożaru lub innej awarii, mającej skutki finansowe, np. w przypadku wystąpienia firmy o odszkodowanie do ubezpieczyciela.

Szkolenia elektryczne SEP – czy warto?

Uprawnienia SEPowskie podwyższają kwalifikacje zawodowe pracownika i polepszają jego pozycję na rynku pracy. Posiadając inne, dodatkowe kwalifikacje do pracy, np. w utrzymaniu ruchu, pracownik kończący szkolenia SEPowskie znacząco podwyższa swoje szanse na znalezienie lepiej płatnej pracy, albo otrzymanie podwyżki lub awansu. W przypadku pracowników już zatrudnionych często inicjatywa szkolenia SEP wychodzi od pracodawcy, który pokrywa koszty zarówno szkoleń, jak i egzaminów. Wybierając kurs, warto zwrócić się do profesjonalnego ośrodka szkoleniowego, w którym pod okiem doświadczonych wykładowców kursant zdobędzie wymaganą wiedzę, oraz przygotuje się do egzaminu. Przykładowo Grupa Silesia Spółka z o.o. na swojej stronie kursyzawodowe.pl nie tylko podaje terminy i zakres kursów i egzaminów, ale również oferuje profesjonalne doradztwo, a także przedstawia filmy szkoleniowe, dzięki czemu przyszły kursant zostaje wprowadzony w tematykę uprawnień SEPowskich, bez obaw podejmując się szkolenia i podchodząc do egzaminu.Szkolenia, egzaminy, uprawnienia SEP - Kursyzawodowe.pl

Uprawnienia SEP – dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska

Prawidłowo prowadzone szkolenia SEPowskie dają gwarancję sukcesu zarówno podczas zaliczania państwowego egzaminu, jak i w późniejszym życiu zawodowym. Świadoma praca z urządzeniami i sieciami elektroenergetycznymi lub gazowymi zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii, lub wypadku zarówno w trakcie ich obsługi, przeglądu lub naprawy, jak i późniejszego użytkowania przez inne osoby.