Użyczenie licencji transportowej. Czy to legalne?

Uzyskanie licencji transportowej w Polsce wiąże się z szeregiem procedur i formalności. Cały proces może potrwać nawet kilka tygodni. Dlatego część przedsiębiorców, wiedziona chęcią obejścia przepisów, pożycza ten dokument od innych i posługuje się nim w bieżącej działalności transportowej. Jednak czy jest to legalne? Wyjaśniamy!

Jak uzyskać licencję transportową?

Aby uzyskać licencję transportową w Polsce, należy spełnić pewne warunki i przejść przez określone procedury. Oto kroki, które należy podjąć, aby uzyskać licencję transportową:

  • Zarejestrować działalność gospodarczą lub spółkę, która będzie świadczyć usługi transportowe.
  • Złożyć wniosek o wydanie licencji transportowej do właściwego wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego. Wniosek składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE).
  • Zgłosić pojazdy, które będą wykorzystywane do transportu, do właściwego wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego.
  • Zarejestrować pojazdy w systemie telematycznym i uzyskać urządzenia rejestrujące przebieg pojazdu (tzw. tachografy).
  • Zatrudnić kierowców i zgłosić ich do właściwego wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego. Kierowcy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia pojazdów.
  • Zawrzeć umowy ubezpieczeniowe na pojazdy i kierowców oraz uzyskać dowód ubezpieczenia.
  • Uzyskać zezwolenie na przewóz rzeczy lub osób na podstawie wystawionych zaświadczeń o spełnieniu warunków technicznych pojazdów.
  • Złożyć wniosek o wydanie licencji transportowej wraz z wymaganymi dokumentami, takimi jak: zaświadczenie o rejestracji pojazdów, zaświadczenie o ubezpieczeniu, dowody osobiste kierowców, oraz wpłacić wymaganą opłatę skarbową.
  • Oczekiwać na decyzję o przyznaniu licencji transportowej. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzymasz licencję.

Jak widać, proces ten jest niezwykle długi i czasochłonny. To właśnie dlatego niektórzy wpadają na pomysł, by taką licencję pożyczyć.

Czy można użyczyć licencję transportową innemu przedsiębiorcy?

W Polsce nie ma możliwości użyczenia licencji transportowej innemu przedsiębiorcy. Licencja transportowa jest przyznawana przez właściwe organy państwowe dla konkretnej osoby fizycznej lub prawnej, a jej przedmiotem jest prowadzenie działalności transportowej w określonym zakresie. W związku z tym, licencja transportowa jest indywidualna i nie może być przenoszona na inne osoby czy podmioty.

Osoba lub przedsiębiorstwo, które chce prowadzić działalność transportową, musi posiadać własną licencję transportową. Jeśli chce ono korzystać z usług innej firmy transportowej, może to zrobić poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług transportowych. W takim przypadku firma transportowa, która świadczy usługi, będzie odpowiedzialna za prowadzenie działalności transportowej, a klient będzie płacił za te usługi według ustalonych warunków umowy.

Jak zdobyć własną licencję transportową?

Jeżeli nie chcesz przechodzić samodzielnie przez długi proces zdobywania tego dokumentu, możesz zgłosić się do specjalistów, którzy pomogli już w setkom przedsiębiorców w całym kraju. To firma BOS Licencje Transportowe. Już teraz wejdź na stronę https://licencjetransportowe.com/licencje-transportowe.html i przekonaj się sam!