CT weterynaryjne, jak przebiega badanie, ile kosztuje?

Nowoczesne technologie diagnostyczne znajdują zastosowanie również w weterynarii. Precyzja wyników, jaką gwarantuje tomografia komputerowa zwierząt, sprawia, że badanie to jest wykonywane coraz częściej, zarówno przy rozpoznawaniu schorzeń i urazów, jak i podczas przygotowania do skomplikowanych zabiegów operacyjnych. Jak przebiega CT weterynaryjne i ile kosztuje takie badanie?

CT weterynaryjne przebieg i wskazania

Tomografia komputerowa zwierząt, określana także jako TK czy CT weterynaryjne jest badaniem nieinwazyjnym, które pozwala na uzyskanie niezwykle dokładnego obrazu anatomicznego skanowanych obszarów. Dzięki temu możliwe jest dokonanie trafnej i precyzyjnej diagnostyki, a to z kolei pozwala na podjęcie skutecznych terapii leczniczych. Wskazaniami do przeprowadzenia tomografii weterynaryjnej są przede wszystkim urazy wewnętrzne, schorzenia układu ruchu, choroby zwyrodnieniowe stawów, a także choroby onkologiczne czy stany padaczkowe o nieznanej etiologii.

Samo CT weterynaryjne nie trwa długo, jednak konieczne jest znieczulenie ogólne zwierzęcia. A po wykonaniu tomografii odczekanie na jego pełne wybudzenie. Tym samym całość może zająć do 2 godzin, które warto sobie zarezerwować. Skanowanie tomografem trwa zazwyczaj 15-20 minut. Na wyniki badań trzeba z reguły poczekać kilka dni.

Ile kosztuje badanie tomografem weterynaryjnym?

Tomografia weterynaryjna jest technologią, która funkcjonuje w polskiej weterynarii stosunkowo od niedawna. Wpływa na ten fakt kilka czynników, do których należy zarówno wysoki koszt zakupu aparatów TK, jak i konieczność dostosowania pomieszczenia do wymogów pracowni radiologicznej. Ponadto nad wykonaniem CT weterynaryjnego musi czuwać radiolog weterynaryjny. Wszystko to sprawia, że koszt tego typu badania nie należy do najniższych i może wynieść 400 PLN – 600 PLN. Cena ta obejmuje nie tylko wykonanie badania i jego opisanie, ale także koszt środków koniecznych do anestezji pupila czy ewentualnego środka kontrastującego.