Jakie czynniki wpływają na wodoszczelność gruntu?

Wodoszczelność gruntu oznacza zdolność gruntu do zatrzymywania lub przepuszczania wody. Uznaje się go za wodoszczelny w sytuacji, gdy nie przepuszcza wody lub przepuszcza ją bardzo powoli i dochodzi do jej zatrzymywania się na jego powierzchni lub w górnych warstwach.

Ten parametr ma bardzo duże znaczenie przy projektowaniu budynków i innych obiektów budowlanych. Dodatkowo wykonuje się badania wodoszczelności betonu. Jeśli wodoszczelność nie jest wystarczająca, istnieje ryzyko zalewania, powodzi, osuwania się ziemi i innych poważnych problemów, które mogą zagrozić ludziom i mieniu. Co warto wiedzieć na ten temat?

Czynniki wpływające na wodoszczelność gruntu

Podczas projektowania budynków absolutnie konieczne jest branie pod uwagę kwestii wodoszczelności, a jednocześnie stosowanie odpowiednich technik (np. izolacji wodochronnych czy systemów drenażowych). Ryzyko związane z nadmiernym nawodnieniem może zostać zmniejszone również poprzez odpowiednie dobranie roślinności. Jakie czynniki wpływają na wodoszczelność?

  • Pierwszą kwestią jest rodzaj gruntu, który może mieć różne właściwości wpływające na opisywany parametr. Przykładowo piasek jest dużo mniej wodoszczelny w porównaniu do gliny czy gliny pylastej.
  • Kolejnym czynnikiem jest stopień zagęszczenia gruntu. Im jest on większy, tym mniejsza przestrzeń między cząstkami, co utrudnia przepływ wody i poprawia wodoszczelność gruntu.
  • Warto wspomnieć również o czynniku jakim jest skłonność do erozji. Im jest ona większa, tym mniejsza wodoszczelność. Dużą skłonność do erozji mają zwłaszcza gleby piaszczyste, pylaste oraz lessowe.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat wodoszczelności gruntu?

Jedną z metod jaką stosuje się w przypadku budowy konstrukcji narażonych na kontakt z wodą jest badanie wodoszczelności betonu. To jeden z kluczowych testów jakościowych, który pozwala na określenie, w jakim stopniu beton jest odporny na przenikanie wody i innych cieczy. Wyniki badań są ważne dla zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji. Inne czynniki wpływające na wodoszczelność to stopień nasycenia wodą, pH gruntu, wilgotność, przepuszczalność oraz zawartość organiczna.