Funkcjonalny transport

Przenośniki taśmowe to jedno z najpopularniejszych rozwiązań w dziedzinie przeładunku i transportu, wykorzystywane praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu. Jako samodzielne urządzenia przenośniki pracują w magazynach i sortowniach, ale są także elementem kompletnych linii montażowych, magazynowych czy produkcyjnych. Używane są na placach budów, w zakładach przeróbki i eksploatacji materiałów i surowców mineralnych, przy wywożeniu urobku z kopalni itp.

Służą głównie do transportu materiałów sypkich i granulowanych, ale także drobnych elementów, których kształt lub forma uniemożliwia zastosowanie innego rodzaju przenośników (rolkowych czy łańcuchowych). Zwykle przenośniki taśmowe są wykorzystywane również do przewożenia kartonów, skrzynek, opon, wełny mineralnej, drewna i wielu innych pojedynczych detali.

Taśmy przenoszące ładunek napędzane są zazwyczaj przy użyciu motoreduktorów. Sa to kompaktowe jednostki składające się z przekładni i silnika. Dzieki tej zwartej budowie mają one objętość wiele razy mniejszą niż tradycyjne układy napędowe, złożone z silnika, sprzęgła, kilku przekładni o sporych gabarytach itp. Mają przy tym dość potężną skalę mocy, co sprawia, że doskonale funkcjonują w wielu branżach przemysłowych jako maszyny napędowe o uniwersalnych zastosowaniach.

Przenośniki taśmowe pozwalają na pełną automatyzację procesu transportu. Umożliwiają przenoszenie dużej ilości ładunków o najróżniejszych rozmiarach, zapewniając przy tym wysoką prędkość przewozu przy niewielkiej mocy napędowej. Inne zalety transportu taśmowego:

  •  lekka konstrukcja nośna i łatwość przekraczania przeszkód terenowych,
  •  proste dostosowanie do przyjętych systemów eksploatacji,
  •  mała przestrzeń zajmowana przez transport taśmowy,
  •  niskie zużycie energii (w stosunku do transportu samochodowego niższe o 25-50%),
  •  odporność na wysokie temperatury i uszkodzenia mechaniczne,
  •  duża trwałość,
  •  niewielkie zużycie różnych części zamiennych,
  •  nieduża ilość obsługi,
  •  bezpieczeństwo pracy i stosunkowo mały wpływ na środowisko naturalne.

Dowiedz się więcej na https://primacon.pl/